Lao44.org :: ປະຕູປັນຍາ feedicon16.gif RSS

search.gifຄົ້ນຫາເອກະສານ       add_file.gifເອົາເອກະສານເຂົ້າໃນລະບົບ

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ feedicon16.gif RSS

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter

file_icons/pdf1.gifຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ download_trans.gif Download

ວັນທີ່ອັບໂຫລດ:
22 Nov 2012
ຂະຫນາດຂອງເອກະສານ:
262.15 Kb
Downloads:
327

file_icons/pdf1.gifນະໂຍບາຍບົດບາດຍິງຊາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ ຄົນເຜົ່າພື້ນເມືອງເອເຊຍ(AIPP) download_trans.gif Download

ວັນທີ່ອັບໂຫລດ:
04 Dec 2012
ຂະຫນາດຂອງເອກະສານ:
260.53 Kb
Downloads:
212

file_icons/pdf1.gifບົດບາດຍິງ-ຊາຍແລະການຄ້າ download_trans.gif Download

ວັນທີ່ອັບໂຫລດ:
22 Nov 2012
ຂະຫນາດຂອງເອກະສານ:
353.22 Kb
Downloads:
215

file_icons/pdf1.gifບົດບາດຍິງ-ຊາຍແລະການປົກຄອງ download_trans.gif Download

ວັນທີ່ອັບໂຫລດ:
22 Nov 2012
ຂະຫນາດຂອງເອກະສານ:
536.37 Kb
Downloads:
275

file_icons/pdf1.gifບົດບາດຍິງ-ຊາຍແລະການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ download_trans.gif Download

ວັນທີ່ອັບໂຫລດ:
22 Nov 2012
ຂະຫນາດຂອງເອກະສານ:
555.56 Kb
Downloads:
167

file_icons/pdf1.gifພວກເຮົາຢາກມີສີ່ງທີ່ແມ່ຍິງໂອກຕີດີ(ok Tedi)ມີ download_trans.gif Download

ວັນທີ່ອັບໂຫລດ:
22 Nov 2012
ຂະຫນາດຂອງເອກະສານ:
599.18 Kb
Downloads:
38

file_icons/pdf1.gifສຽງຮ້ອງຂອງແມ່ຍິງເຜົ່າພື້ນເມືອງຈາກຂົງເຂດອາຊີປາຊີຟິກ download_trans.gif Download

ວັນທີ່ອັບໂຫລດ:
22 Nov 2012
ຂະຫນາດຂອງເອກະສານ:
445.67 Kb
Downloads:
97

file_icons/pdf1.gifແມ່ຍິງອາຣັບແລະການພັດທະນາທາງດ້ານການເມືອງ download_trans.gif Download

ວັນທີ່ອັບໂຫລດ:
22 Nov 2012
ຂະຫນາດຂອງເອກະສານ:
551.48 Kb
Downloads:
75
Remository 3.44.3 ,Support by: LWH

ຜູ້ເຂົ້າຊົມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1.6.2009

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້1403
mod_vvisit_counterມື້ວານ1789
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້56911

IP ຂອງທ່ານ 50.16.40.195
Bed Models Drinking Tips Bath Decoration create sitemap curtain models dressing rooms facebook timeline remover Free Article Directory multi ping new rings