Categories

Tags

ທິດຊີ້ນຳກ່ຽວກັບສະພາບການລະບາດຂອງບົ້້ງຝູງສາລີໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລກທີ 1069/ຫສນຍ


  • Author: ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  • Year: 2019
  • Submitted On: 2019-06-26 11:13:16
  • File Size: 577 Kb.
  • Downloads: 371

Detail

ການລະບາດຂອງບົ້້ງຝູງສາລີ