Categories

Tags

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ 758 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ລາ​ຄາ​ທົດ​ແທນ​ຄ່າ​ທີ່​ດິນ ແລະ ຊັບ​ສິນ​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ແລວ​ສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟ​້າ​ແຮງ​ສູງຂອງ​ໂຄງ​ການ​ເຂື່ອນດອນ​ສະ​ໂຮງ, ເມືອງ​ໂຂງ, ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ


  • Author: ເຈົ້າ​ແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ
  • Year: 2018
  • Submitted On: 2018-10-22 14:58:31
  • File Size: 594 Kb.
  • Downloads: 731

Detail

ເຂື່ອນ​ໄຟ້​າ, ດອນ​ສະ​ໂຮງ, ສາຍ​ສົ່ງ​ໄຟ້​າ, ລາ​ຄາ​ທົດ​ແທນ