Categories

Tags

ມາດຕະການຮີບດ່ວນ ໃນການເຝົ້າລະວັງປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດພະຍາດ COVID-19 ຕໍ່ກັບການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ ຢູ່ດ່ານ


  • Author: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
  • Year: 2020
  • Submitted On: 2020-04-22 15:50:02
  • File Size: 5,802 Kb.
  • Downloads: 130

Detail