Categories

Tags

ການສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນໄລຍະ ວັນທີ 04-17 ພຶດສະພາ 2020,ເລກທີ 524/ຫສນຍ


  • Author: ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
  • Year: 2020
  • Submitted On: 2020-05-02 18:15:33
  • File Size: 2,374 Kb.
  • Downloads: 226

Detail